Tránh ôtô khách, người phụ nữ bị xe máy tông bất tỉnh: Ai có lỗi?


Vụ tai nạn xảy ra ngày 17/6 trên quốc lộ 18 ở Quảng Ninh. Hai người phụ nữ ngã xe máy nằm đau đớn dưới đường và được người dân đỡ dậy vào lề. Theo bạn, trường hợp này ai đúng, ai sai?

Tránh ôtô khách, người phụ nữ bị xe máy tông bất tỉnh: Ai đúng, ai sai?

Video: Hà Nguyễn

Chia sẻ video của bạn tại đây.

Nữ Ninja bá» xe tông vì bật xi-nhan nhðng không thèm nhìn Ãðá»ng

ChỠôtô qua, cô gái má»i sang ÄÆ°á»ng nhÆ°ng vẫn gây tai nạnVnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *