Trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng


Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Ngọc Dũng – Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Lậm – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An.

a
Toàn cảnh hội nghị

a
Đông đảo các đại biểu đến từ 10 tỉnh khu vực Tây Bắc, Duyên hải và Bắc Trung bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế – xã hội, Nghệ An luôn chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 11, Khóa 12), Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa 12), Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị…

Theo đó, từ 2015 – 2018, toàn tỉnh đã giảm được 6.666 biên chế, đạt gần 8,1%; Chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy từng cơ quan đơn vị phải gắn với Đề án tinh giản biên chế và Đề án vị trí việc làm; Đồng thời coi đây là nội dung ưu tiên hàng đầu nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay là dịp để Tỉnh ủy Nghệ An tiếp thu những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương để từ đó làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

a
Đồng chí Vũ Ngọc Dũng – Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu, thảo luận 4 nội dung cơ bản: Kết quả, kinh nghiệm, giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 12), nhất là 14 nhiệm vụ “Thực hiện ngay và thường xuyên” theo kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị; Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện cơ cấu tổ chức; Quá trình triển khai và kết quả bước đầu, những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của hội nghị Trung ương 6 (Khóa 12); Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần phải tháo gỡ trong việc thực hiện Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn./.

Mai Hương – Cảnh Toàn

 

.THNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *