Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6


Cùng dự buổi làm việc có bà Cao Thị Hiền – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Các dự thảo thẩm tra bao gồm: Nghị quyết kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ 31/12/2017 còn hiệu lực; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ cấp xã, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh”; Dự thảo “Báo cáo kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Bên cạnh các ý kiến thống nhất, các đại biểu tham dự cũng đưa ra những ý kiến đóng góp về nội dung một số Nghị quyết ban hành đã lâu, cần có sự thay thế để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

a
Ông Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận các nội dung thẩm tra, ông Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, với những Nghị quyết không còn phù hợp cần thay đổi, bổ sung, thay thế; Nghị quyết còn hiệu lực thi hành nên sắp xếp theo lĩnh vực và thời gian để công tác rà soát dễ dàng hơn.

Về dự thảo Nghị quyết mức chi hỗ trợ, ông Phan Đức Đồng yêu cầu cần sửa lại các căn cứ, đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành. Đối với dự thảo “báo cáo kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất”, Ban pháp chế sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, điều chỉnh lại những phần mục chưa phù hợp trong văn bản dự thảo./.

Phương Thảo – Trường Ca

 

.THNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *