Chủ tịch UBND tỉnh: Cần quan tâm giải pháp kìm hãm sự gia tăng dân số trên địa bàn tỉnh


Mở đầu phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã nghe, cho ý kiến và thống nhất thông qua hai nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo gồm: Dự thảo sửa đổi, bổ sung bảng giá đất của một số phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh; Dự thảo quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số của tỉnh Nghệ An trong tình hình mới. Đây là dự thảo Chỉ thị được xây dựng nhằm thay thế cho Chỉ thị số 09 ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Lãnh đạo Sở Y tế
Lãnh đạo Sở Y tế trình bày dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số của tỉnh Nghệ An trong tình hình mới. 

Hiện Nghệ An là một trong 10 tỉnh có mức sinh cao nhất toàn quốc, với tổng tỷ suất sinh là 2,79 con, trong khi bình quân cả nước 2,09 con. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao và tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 114 bé trai /100 bé gái.

Phân tích về những nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên, các thành viên UBND tỉnh cũng nêu ra những giải pháp và cho rằng việc xử lý các vi phạm về chính sách dân số cần phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Có sự đánh giá sát hơn, cụ thể hơn về tỷ lệ gia tăng dân số ở từng vùng, từng đối tượng để có sự tuyên truyền phù hợp; Cần học tập kinh nghiệm và cách làm của các tỉnh thành trong cả nước có tỷ lệ mức sinh thấp; Nên tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục hơn là các chế tài xử phạt. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, dự thảo Chỉ thị cần quan tâm đến các giải pháp để kìm hãm sự gia tăng dân số trên địa bàn. Đó là: Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của tổ chức đoàn thể bằng những quy định, chế tài, hương ước và quy ước cụ thể; Quan tâm đến tính nêu gương của cán bộ, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng. Cần phải đưa vào dự thảo các chế tài xử lý vi phạm nhưng không trái với quy định của Trung ương. 

Nhất trí thông qua dự thảo Chỉ thị này nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng yêu cầu Sở Y tế tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

Cũng trong sáng nay, các thành viên UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào các đề án gồm: Sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Nâng cấp trung tâm chống Phong – Da liễu thành bệnh viện Da liễu tỉnh.

Đồng tình thông qua các đề án này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu riêng đề án Nâng cấp Trung tâm chống Phong – Da liễu thành Bệnh viện Da liễu tỉnh phải thực hiện tự chủ tài chính.

Mai Hương – Cảnh Toàn

 

.THNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *