Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão


Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Chương trình tập huấn tập trung hướng dẫn cách phát hiện và xử lý hiệu quả các sự cố đê, kè, cống trong mùa mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nêu rõ: Nghệ An có hệ thống đê gồm 493km đê các loại, trong đó đê cấp III (đê Tả Lam) có chiều dài hơn 68 km. Hệ thống đê điều cũng từng bước được nâng cấp, tu bổ, duy tu bảo dưỡng, nên cơ bản đáp ứng được yêu cầu chống lũ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh – xã hội.

Tỉnh Nghệ An xác định phòng chống thiên tai là một nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phải làm tốt cả 3 khâu: Công tác chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả. Công tác quản lý, bảo vệ và hộ đê cần được quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn, xóm cũng như mọi tầng lớp nhân dân.

Huy Cung – Cảnh Hồng

.THNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *