Thống nhất đề xuất UBND tỉnh thu hồi công nhận xã đạt chuẩn NTM


Việc Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo bị kiểm điểm vô hình trung đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xây dựng NTM của xã này.

Ngày 22/6, nguồn tin của PV cho biết, đoàn Thẩm định và hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Cà Mau vừa thống nhất đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi quyết định công nhận xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân) đạt chuẩn NTM năm 2017.

Đề xuất trên dựa trên thực trạng, tình hình một số sự việc xảy ra trên địa bàn xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân trong thời gian qua. Việc này dẫn đến Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo bị kiểm điểm và đề nghị hình thức “Cảnh cáo” vô hình trung đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xây dựng NTM của xã Rạch Chèo.

Như vậy, trong năm 2017, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân chỉ đạt 15/19 tiêu chí, không đủ điều kiện để được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Tin nhanh - Đề xuất UBND tỉnh Cà Mau thu hồi công nhận xã đạt chuẩn NTM

Tuyến đường vào trung tâm xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân).

Chính vì vậy, sau khi tiến hành xác minh, làm rõ một số vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Rạch Chèo theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Trưởng đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã tiến hành xin ý kiến tập thể các đồng chí thành viên của đoàn Thẩm định và hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, đoàn Thẩm định thống nhất đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 về việc công nhận xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Đồng thời, giao UBND huyện Phú Tân và UBND xã Rạch Chèo tiếp tục phấn đấu, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định thì tiến hành trình hồ sơ đến cấp có thẩm quyền để được xem xét, thẩm định lại theo quy định.

NĐT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *