Trang địa phương ngày 22/06/2018Có những nội dung chính:
– Tương Dương nỗ lực duy trì và phát triển làng có nghề truyền thống
– Hưng Nguyên:nbsp; Nhiều việc làm thiết thực bảo vệ môi trườngnbsp;
– Nghĩa Đàn chủ động phòng chống đuối nước mùa hè
nbsp;THNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *