Thi môn Toán trắc nghiệm dễ hơn tự luận?


Ngày xưa những kỳ thi tuyển sinh đại học, môn Toán hình thức thi tự luận vừa khó, vừa “khoai”. Bây giờ thi đại học bằng cách lấy điểm từ thi THPT Quốc gia tức là độ khó đã giảm đi rất nhiều, so với việc phải tham gia hai kỳ thi liên tiếp của các anh chị trước đây.

Thi trắc nghiệm, các em không biết có thể hên xui, khoanh bừa. Còn thi tự luận, không biết thì chỉ ngồi cắn bút, chứ không có chuyện cầu may. Đề Toán hôm qua (25/6), so với ngày xưa còn dễ, học sinh trung bình làm được 6 điểm không khó.

Hung Nguyen

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.

Thí sinh 29,25 Äiá»m trượt Äại há»c, bạn kÃm 3 Äiá»m Äá»
Ba thí sinh tên Hùng cùng Äược 10 Äiá»m Lý gây ngạc nhiênVnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *