Thanh tra việc lãnh đạo ACV bổ nhiệm hơn 70 người trước khi nghỉ hưu


Bộ Giao thông vừa phê duyệt quyết định giao Thanh tra bộ kiểm tra trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2016 đến nay và một số giai đoạn liên quan. 

Đại diện Thanh tra Bộ Giao thông cho biết, đơn vị sẽ tập trung xem xét quy định nội bộ của ACV liên quan đến công tác bổ nhiệm, việc đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh. 

Qua thanh tra, cơ quan chức năng ghi nhận những ưu điểm để tiếp tục phát huy, đồng thời yêu cầu xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. 

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV. 

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV. 

Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng sẽ về hưu từ giữa tháng 7. Trong hai tháng trước khi nghỉ hưu, ông Hùng đã ký 76 quyết định bổ nhiệm trưởng, phó phòng trong Tổng công ty; các nhân sự mới nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7.

Trong các quyết định này, có một số phòng, ban được bổ nhiệm cùng lúc 3 lãnh đạo (một trưởng, hai phó), như Phòng Mua sắm, Phòng Công trình kiến trúc, Phòng Sân đường, Phòng Kỹ thuật thiết bị… Các quyết định bổ nhiệm được dẫn theo nghị quyết của Ban thường vụ Đảng uỷ và theo đề nghị của Ban Tổ chức – Nhân sự.

Xung quanh vấn đề trên, đại diện ACV cho hay trong tháng 4 và 6/2018, Tổng công ty đã thực hiện bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức với 15 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng; bổ nhiệm 53 cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016; bổ nhiệm mới 36 cán bộ trong quy hoạch.

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho hay, việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp. Nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của Tổng công ty cũng như các chi nhánh được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt sau khi Tổng công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2016.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *