Nếu chỉ ít bài thi có ‘kết quả bất thường’, Bộ Giáo dục làm sao phát hiện?


Sau câu hỏi Còn tỉnh nào sai phạm chấm thi THPT chưa bị lộ như Hà Giang?, tôi cho rằng số lượng bài thi bị can thiệp đủ lớn như Hà Giang thì mới phát hiện được. Nếu như chỉ can thiệp một hai bài thì không thể nào phát hiện được. Vậy Bộ Giáo dục làm sao phát hiện được những trường hợp này?

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.  

HungVnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *