Cuộc thi sâm Ngọc Linh lần đầu tiên ở Việt Nam


Hai củ sâm vừa dự thi được ra giá 50 triệu đồng, với trọng lượng hơn hai lạng.

Sâm Ngọc Linh được người dân Xê Đăng sống dưới ngọn núi cao nhất miền Trung dùng để chữa bệnh. Tháng 9/2015, Chính phủ phê duyệt đề án quốc gia về phát triển sâm Ngọc Linh đến năm 2030 với mục tiêu mở rộng vùng trồng ra bảy xã của huyện Nam Trà My (Quảng Nam) với 30.000 ha, đầu tư trên 9.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 6/2017, sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh) trở thành sản phẩm quốc gia.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *