Bộ Nội vụ thi tuyển Vụ phó tiền lương và pháp chế


Bộ Nội vụ thông báo sẽ thi tuyển một Vụ phó Tiền lương phụ trách chế độ tiền lương quân đội, công an, cơ yếu, công chức, viên chức ngành Y tế, Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra, Tư pháp; một Vụ phó Pháp chế phụ trách rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở đơn vị hoặc qua đường bưu điện, từ ngày 10/8 đến 7/9. Hồ sơ ứng tuyển được thẩm định trong tháng 9. Dự kiến thời gian thí sinh thi viết và trình bày đề án trong tháng 10.

Trước đó tháng 10/2017, Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương tại một số đơn vị trực thuộc. Thí sinh dự tuyển phải thi viết và trình bày đề án, đánh giá thực trạng, phân tích mặt mạnh, hạn chế của đơn vị và đề xuất giải pháp phát triển… Bài thi viết chấm theo thang điểm 100; kết quả là điểm trung bình cộng của thành viên Hội đồng chấm thi.

Đối tượng dự thi gồm công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển; đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm nhân sự. Công chức, viên chức tại các đơn vị khác trên toàn quốc, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển cũng được tham gia.

Tháng 12/2017, Bộ Nội vụ thi tuyển vụ phó hai đơn vị: Hợp tác quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tháng 5/2018 thi tuyển vụ phó 4 đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Chính quyền địa phương, Thanh tra Bộ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Các thí sinh trúng tuyển được công bố kết quả và bổ nhiệm chức vụ ngay sau đó. VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *