Na Lạng Sơn xuống núi


Chị Phương ở thị trấn Chi Lăng trèo hái na và cho hay, việc thu hái na đầu mùa phải làm kỹ lưỡng để tuyển chọn những quả đẹp, trọng lượng lớn vì đây là thời điểm na được giá.

Gia đình chị Phương có bốn người, mỗi ngày đi 4 km để hái na từ 5h đến 8h, kịp đưa xuống chợ bán.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *