Việt Nam biên soạn Sách trắng quốc phòng 2018


Ngày 8/8, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đã chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo về biên soạn Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2018.

Cổng thông tin Bộ Quốc phòng cho hay, Sách trắng lần này được cập nhật, bổ sung tình hình thế giới, khu vực và trong nước; những phát triển mới trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ.

Cuốn sách sẽ công khai đường lối chính sách quân sự, quốc phòng của Việt Nam; đồng thời là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng; giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước cho các cấp, ngành và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Sách trắng quốc phòng Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, do vậy các cơ quan chức năng, tổ biên tập cần tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Ban chỉ đạo để bảo đảm đúng quy trình, tiến độ được giao; phấn đấu phát hành sách trắng quốc phòng Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng 2009. Ảnh tư liệu.

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng 2009. Ảnh tư liệu.

Việt Nam đã ba lần xuất bản sách trắng quốc phòng vào các năm 1998, 2004 và 2009.

Trong đó, sách trắng quốc phòng 2009 gồm 3 phần (tình hình an ninh và chính sách quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng; xây dựng QĐND, dân quân tự vệ) cùng 11 phụ lục kèm theo như sơ đồ tổ chức Bộ Quốc phòng; cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại nước ngoài; hệ thống học viện, nhà trường, viện nghiên cứu chủ yếu của quân đội…

Theo Sách trắng này, QĐND Việt Nam bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương với quân số khoảng 450.000 người.

Xuân HoaVnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *