Nhà cao tầng xây ồ ạt ở trung tâm, Hà Nội giãn dân thất bại
Mục tiêu quan trọng khi mở rộng địa giới Hà Nội là giãn dân bốn quận cũ. Tuy nhiên, sau 10 năm dân số khu vực này tiếp tục tăng.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *