Hàng nghìn người thả hoa đăng trong lễ Vu Lan


Hoa đăng được thắp sáng nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hoá của người Việt Nam vào những dịp lễ lớn. Việc thả đèn hoa đăng trên sông cũng nhằm mục đích cầu an, cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *