Xếp hạng gánh nặng chi phí 8 nhóm thủ tục hành chính
Thủ tục xây dựng chi phí đắt đỏ nhất với 64 triệu đồng, còn thủ tục môi trường tốn nhiều thời gian nhất với hơn 218 giờ thực hiện.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *