Nhiều trường học Thanh Hóa không thể khai giảng do mưa lũ


Sân trường Tiểu học Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, ngập trong bùn đất. Ngoài ra, nhiều trường ở khu vực đồng bằng như Vĩnh Lộc, Hà Trung cũng bị ngập, các thầy cô đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo khai giảng đúng kế hoạch.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *