Người đàn ông chuyên chế tác sa bàn về chiến tranh


Tác phẩm “Đại bàng hạ cánh” thể hiện cuộc đổ bộ của quân đội khối Đồng minh vào các bãi biển vùng Normandie (Pháp) tháng 6/1944, một trong những mốc lịch sử quan trọng của thế chiến thứ hai.

Đây là cuộc tấn công từ biển vào đất liền lớn nhất trong lịch sử với hơn 150.000 quân lính của Mỹ, Anh Quốc, Canada cùng với quân kháng chiến Pháp, Tiệp Khắc, Ba Lan… với thắng lợi về phe Đồng Minh.

Hơn nửa năm làm mô hình này, có những chi tiết mà anh phải sang Nhật Bản để học hỏi, tìm cách làm, chế tạo cây cối, cầu đường…VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *