Nỗi đau da cam di truyền qua bốn thế hệ người Việt


Các thùng hoá chất khai quang chuẩn bị xếp lên máy bay quân sự tại sân bay Đà Nẵng.

Từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 chuyến bay rải 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó  61% là chất da cam, chứa 366 kg dioxin xuống Việt Nam. 

Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, di truyền qua nhiều thế hệ. Việt Nam đã di truyền qua thế hệ thứ tư. Thống kê chưa đầy đủ, cả nước có hơn 150.000 nạn nhân thế hệ thứ hai, 35.000 nạn nhân thế hệ thứ ba, 2.000 nạn nhân thế hệ thứ tư.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *