Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị vẽ bậy


Thừa Thiên Huế có nhiều di tích, bảo vật quốc gia, nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các di tích đang bị xâm phạm khi nhiều người dùng mọi cách viết vẽ bậy. Tấm bia trên lưng rùa đá trong chùa Thiên Mụ (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà), ngôi chùa do chúa Nguyễn Hoàng dựng, chi chít chữ viết bậy. VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *