Người dân ngâm mình trong nước khai thác củ niễng


Mùa thu hoạch củ niễng bắt đầu từ đầu tháng 10 và kéo dài khoảng một tháng. Người dân phải dầm mình trong nước, dùng tay tách từng củ khỏi khóm. Phần rễ cây mọc chìm dưới nước, phần củ nổi trên mặt nước.

Cây niễng trồng từ tháng 2 đến tháng 10 cho thu hoạch. Người trồng ngăn luống, chia khóm để cây có khoảng không phát triển, dễ dàng di chuyển khi thu hoạch. Giống cây này hầu như không phải chăm sóc bởi sức sống khỏe, không sâu bệnh, mọc ở vùng đất trũng, sình lầy, bãi bồi ven sông đồng bằng Bắc Bộ. Kẻ thù chính của cây là chuột.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *