Kiếm tiền triệu nhờ nghề bắt tôm ở lòng hồ thủy điện Sơn La


“Gia đình có 113 chiếc lưới bát quái, năm ngày lại đi bắt một lần. Ngày thu hoạch nhiều nhất được 50 kg tôm, trừ chi phí thu khoảng 2,5 triệu đồng, cao hơn làm nông nghiệp”, chị Lường Thị Tâm cho biết.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *