Đề xuất xử lý người đứng đầu thực hiện không đúng quy định về biên chế


Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định mới về quản lý biên chế công chức. 

Theo Bộ này, quy định hiện hành chưa nêu cụ thể trình tự quyết định biên chế công chức hàng năm và hình thức xử lý đối người đứng đầu bộ, ngành, địa phương khi thực hiện không đúng quy định về lĩnh vực này.

Thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm của các đơn vị về Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng phê duyệt, chưa phù hợp với thời gian lập kế hoạch phân bổ ngân sách. 

Thí sinh xếp hàng thi vào ngành thuế Hà Nội năm 2014. Ảnh: Bá Đô.

Thí sinh xếp hàng thi vào ngành thuế Hà Nội năm 2014. Ảnh: Bá Đô.

Ngoài ra, với một số luật mới được ban hành như Luật tổ chức Chính phủ 2015; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015…, nên nhiều nội dung trong các nghị định hiện hành không còn phù hợp. 

Trong dự thảo Nghị định mới, Bộ Nội vụ bổ sung nội dung, nếu người đứng đầu bộ, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định về quản lý biên chế công chức sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật; đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị phải bồi hoàn số kinh phí đã chi cho việc sử dụng vượt quá biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao. 

Dự thảo này quy định thời hạn các bộ, ngành, địa phương trình biên chế công chức của năm tiếp theo chậm nhất là 15/6 về Bộ Nội vụ, để Bộ này thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt. 

Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào không gửi kế hoạch thì Bộ Nội vụ sẽ trình Thủ tướng tinh giản biên chế cao hơn 1% so với tỉ lệ tinh giản theo lộ trình. 

Tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là hơn 265.000 người.

Năm 2019, dự kiến tổng biên chế công chức giảm còn hơn 259.000 người.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *