Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất


Chiều 18/12, kỳ họp thứ 9 HĐND Đà Nẵng công bố ông Trần Đình Quỳnh (Chánh văn phòng UBND thành phố) và bà Ngô Thị Kim Yến (Giám đốc Sở Y tế) đứng đầu danh sách những người có phiếu tín nhiệm cao nhất, với 31 phiếu. Bà Yến có ba phiếu tín nhiệm thấp, ông Quỳnh có một phiếu.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có 29 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và hai phiếu tín nhiệm thấp.

Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhiều nhất – 8 phiếu. Ông Hùng có 21 phiếu tín nhiệm cao và 17 phiếu tín nhiệm. Tháng 4 vừa qua, ông Hùng bị khiển trách vì buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị.

Ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Nhiều giám đốc Sở khác cũng nằm trong nhóm có nhiều phiếu tín nhiệm thấp, như ông Nguyễn Đình Vĩnh (Giám đốc Sở giáo dục và đào đạo): 7 phiếu; Nguyễn Quang Thanh (Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông): 6 phiếu; Ngô Quang Vinh (Giám đốc Sở Du lịch): 6 phiếu…

Ông Thái Bá Cảnh (Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ) có 4 phiếu tín nhiệm thấp, 13 phiếu tín nhiệm cao và 29 phiếu tín nhiệm. 

Ba trong bốn Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được lấy phiếu lần này, ông Hồ Kỳ Minh có 21 phiếu tín nhiệm cao, 21 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Trần Văn Minh nhận 21 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn có 18 phiếu tín nhiệm cao, 25 phiếu tín nhiệm và ba phiếu tín nhiệm thấp.

Kỳ họp lần này, HĐND Đà Nẵng chưa lấy phiếu tín nhiệm với nhiều lãnh đạo chủ chốt vì thời gian nhậm chức chưa đủ 9 tháng. Trong đó có ông Nguyễn Nho Trung (Chủ tịch HĐND), ông Lê Minh Trung (Phó chủ tịch HĐND), ông Trần Chí Cường (Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND), ông Nguyễn Thành Tiến (Trưởng ban Đô thị HĐND).

Ông Lê Minh Trung cho biết việc chuẩn bị lấy phiếu diễn ra chu đáo, đúng quy định, không có đơn thư liên quan đến những người được lấy phiếu,..

Danh sách lấy phiếu tín nhiệm của HĐND TP Đà Nẵng gồm 24 người, với ba mức đánh giá là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tổng số phiếu phát ra 46. Tất cả số phiếu thu về đều hợp lệ.

>> Chi tiết phiếu tín nhiệm của 24 cán bộ Đà NẵngVnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *