Hiện vật Chămpa thành bảo vật quốc gia ở Đà Nẵng


Khách tham quan tại bảo tàng sẽ được hướng dẫn viên giới thiệu về những bảo vật này. 

Đến nay, di tích Đồng Dương trên thực địa hầu như đã bị phá huỷ hoàn toàn bởi thời gian và chiến tranh. Nhưng những hiện vật đang được trưng bày có thể giúp du khách hình dung được phần nào sự nguy nga, tráng lệ của khu đền tháp và Phật viện này.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *