Tục rước cụ già lên miếu ở Quảng Ninh


Sáng mùng 7 tháng giêng, các cụ tròn 80, 90, 100 tuổi ở xã Cẩm La và ba phường Yên Hải, Phong Hải, Phong Cốc sẽ được rước bằng kiệu võng hoặc xích lô lên miếu Tiên Công ở xã Cẩm La (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) lễ tổ. 

Theo tài liệu, từ thời Lý – Trần, một số dân chài đến vùng đất đảo Hà Nam thuộc thị xã Quảng Yên ngày nay sinh sống. Họ dựa vào những gò đất cao để dãi chài, phơi lưới. Đầu thế kỷ 15, 6 nhóm dân cư đến quai đê lấn biển, khai hoang đất đai trồng lúa, lập làng, tạo nên khu đảo Hà Nam.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *