Hàng nghìn người dâng sao giải hạn chùa ở Phúc Khánh


Ngày 8 tháng Giêng Âm lịch (12/2), chùa Phúc Khánh tổ chức cúng giải hạn sao Kế Đô. Để thuận tiện tra cứu sao chiếu mệnh, nhà chùa dán lên cột những bảng tính sao. Những sao xấu được đánh dấu ô màu tương ứng với tuổi của từng người, có 3 sao xấu nhất, đó là sao La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *