Tục xin lửa đình làng của người Hà Nội


Dân làng quan niệm, ai mang lửa về nhà mình nhanh nhất sẽ được may mắn nhiều, đỏ nhiều. Vì thế, mọi người đều cố gắng lấy bó hương to, giữ ngọn lửa lớn trên đường về, tránh để bị dập tắt.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *