Nghề săn trứng kiến ở miền núi Thanh Hóa


Sau khi phá tổ, người dân dùng cành cây để đuổi kiến bò ra khỏi mẹt. “Lúc này kiến vỡ tổ chạy khắp nơi và đốt rất đau, nhất là kiến ba khoang. Khi bị kiến cắn phải bình tĩnh, im lặng tìm cách rảy kiến ra khỏi người bởi nếu la hét hay nhảy chồm lên thì kiến sẽ bu vào đốt nhiều hơn”, bà Đinh Thị Điều nói.VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *